ASWH

Club details

In de beginjaren droeg de club de naam ASW, waarvan de betekenis lang onderwerp van discussie was. Sommigen interpreteerden het als “Altijd Sterker Worden,” terwijl anderen geloofden dat het stond voor “Altijd Sporten Wij.” Na de Tweede Wereldoorlog, waarin ASW niet mocht voetballen vanwege het weigeren van een loyaliteitsverklaring aan de Duitsers, werd de club heropgebouwd als ASWH, met de betekenis “Altijd Sterker Worden Hendrik-Ido-Ambacht.”