V.V. Peize

14e Plus de Weerd Jeugdvoetbaltoernooi


Ochtend van 9 – 12 uur
O7O8O9O10
1e klasse2e en 4e klasse2e en 3e klasse1e en 2e klasse
4×41/4 veld1/4 veld1/4 veld
Middag van 13 – 16 uur
O11O12
4e klasse2e en 4e klasse
1/2 veld1/2 veld
 • 3 juni 2023
 • Aanvang is onbekend
 • Teams

  • O7
  • O8
  • O9
  • O10
  • O11
  • O12  • Vraag voor toernooiorganisator